FAQs Complain Problems

वडा नं ९

Population: 
८०४६
Ward Contact Number: 
९८१५८९६०८७

वडा जनप्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८०४८९७०१०

महिला सदस्य

९८२५८६०८९३

दलित महिला

वडा सदस्य

९८०९६९९४१०

वडा सदस्य

९८४४०३७३८८

पूर्व वडा जनप्रतिनिधि

वडा कर्मचारी

वडा सचिव