FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

भंगहा नगरपालिकाको वडा नं. ३ को कार्यालय

Population: 
४८२०
Ward Contact Number: 
९८१९६८०९९४

वडा जनप्रतिनिधि

पूर्व वडा जनप्रतिनिधि