FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

Population: 
४६६८
Ward Contact Number: 
९८१९६८०९९४

वडा जनप्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८०१६०२६८१

महिला सदस्य

९८१२१९४९९१

दलित महिला

९८२७८२९१५९

वडा सदस्य

९८०९६०३९१५

वडा सदस्य

९८०७६२१४४१

पूर्व वडा जनप्रतिनिधि

वडा कर्मचारी