FAQs Complain Problems

वडा नं ७

Population: 
७३४८
Ward Contact Number: 
९८१२१४६०९२

वडा जनप्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८०७८५८८६६

महिला सदस्य

९८१६८५३०७८

दलित महिला

९८००८९७९३०

वडा सदस्य

वडा सदस्य

९८२७६८५७९६

पूर्व वडा जनप्रतिनिधि

वडा कर्मचारी