FAQs Complain Problems

वडा नं ८

Population: 
७९४७
Ward Contact Number: 
९८१५८११९४३

वडा जनप्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८०७६६०९८७

महिला सदस्य

दलित महिला

९८१९६९११६४

वडा सदस्य

९८२६८४०४९९

वडा सदस्य

पूर्व वडा जनप्रतिनिधि

वडा कर्मचारी

वडा सचिव