FAQs Complain Problems

वडा नं ६

Population: 
८२६७
Ward Contact Number: 
९८०७८४४२३४

वडा जनप्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८१४८६८८२६५

महिला सदस्य

दलित महिला

वडा सदस्य

९८०४८६२९५०

वडा सदस्य

९८५५०२९७९०

पूर्व वडा जनप्रतिनिधि

वडा कर्मचारी